photo of woman holding white and black paper bags

Niedziele handlowe to temat budzący emocje i kontrowersje w Polsce. Od lat toczą się dyskusje na temat tego, czy handel w niedziele powinien być dozwolony i w jakim zakresie. W 2024 roku doszło do kilku istotnych zmian w przepisach regulujących handel w niedziele. Warto zapoznać się z tymi zmianami i zrozumieć ich konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców.

Lista niedziel handlowych w 2024 roku

Według obowiązujących przepisów, w 2024 roku w Polsce odbędzie się 7 niedziel handlowych. Są to następujące daty:

 • niedziela handlowa 28 stycznia 2024
 • niedziela handlowa 24 marca 2024
 • niedziela handlowa 28 kwietnia. 2024
 • niedziela handlowa 30 czerwca 2024
 • niedziela handlowa 25 sierpnia 2024
 • niedziela handlowa 15 grudnia 2024
 • niedziela handlowa 22 grudnia 2024

Argumenty za i przeciw handlowi w niedziele

Argumenty za handlem w niedziele:

 • Wygoda dla konsumentów. Wiele osób pracuje w tygodniu i nie ma czasu na zakupy w innych dniach. Niedziele handlowe pozwalają im na zrobienie zakupów bez konieczności brania urlopu lub specjalnego wychodzenia z domu.
 • Wsparcie dla przedsiębiorców. Handel w niedziele pozwala przedsiębiorcom zwiększyć swoje obroty i zatrudnić więcej pracowników. Szczególnie korzystne jest to dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają możliwości konkurować z dużymi sieciami handlowymi.
 • Wkład do gospodarki. Handel w niedziele generuje przychody i wpływy podatkowe, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Argumenty przeciwko handlowi w niedziele

 • Wyzysk pracowników. Handel w niedziele wymaga pracy wielu osób, w tym pracowników sklepów i magazynów. Praca w niedziele jest często gorzej płatna i mniej korzystna dla pracowników niż praca w inne dni tygodnia.
 • Konflikt z tradycją i wartościami religijnymi. W Polsce, która jest krajem o silnych tradycjach chrześcijańskich, wiele osób uważa, że handel w niedziele jest niedopuszczalny ze względu na wartość świętego dnia.
 • Negatywny wpływ na życie rodzinne. Praca w niedziele może powodować problemy z pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego, a także uniemożliwiać spędzanie czasu z bliskimi.

Zakaz handlu w niedzielę

Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących handlu w niedziele ma zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Zmiany te wpłyną na życie konsumentów, przedsiębiorców i pracowników. Należy dokładnie przeanalizować te zmiany i zastanowić się nad ich wpływem na różne aspekty życia społecznego i gospodarczego. Tylko w ten sposób można wypracować optymalne rozwiązania, które będą uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych stron.