Podatek od plastiku w Polsce od 2024 roku

sprite plastic bottle on table

Wchodzący w życie 1 stycznia 2024 roku w Polsce, podatek od plastiku stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Zaprojektowany w celu ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem, ten nowy podatek ma na celu zachęcić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do zmiany swoich nawyków w zakresie stosowania plastiku jednorazowego użytku.

Geneza i przyczyny wprowadzenia

Podatek ten wynika z Ustawy z 14 kwietnia 2023 roku, która implementuje dyrektywę Single Use Plastic (SUP) Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 roku. Głównym celem dyrektywy jest zmniejszenie wpływu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, co obejmuje ograniczenie ich obecności w oceanach, zbiornikach wody pitnej i lasach​​​​​​.

Jak działa podatek od plastiku

Podatek od plastiku zostanie nałożony na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu jednorazowe kubki, talerze, folie zabezpieczające żywność i inne produkty z plastiku. Firmy będą musiały pokryć koszty związane ze zbieraniem, uprzątaniem, transportem i przetwarzaniem tych odpadów. Wysokość opłaty będzie obliczana na podstawie ilości wprowadzonych do obrotu produktów z tworzyw sztucznych​​​​.

Konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów

Podatek ten będzie miał bezpośredni wpływ nie tylko na przedsiębiorców, ale także na konsumentów. Przedsiębiorcy będą zobligowani do zapewnienia alternatyw dla jednorazowych produktów z plastiku, takich jak materiały wielokrotnego użytku lub biodegradowalne. Konsumentom, korzystającym z jednorazowych opakowań z plastiku, zostanie naliczona dodatkowa opłata. W efekcie można oczekiwać wzrostu cen produktów w opakowaniach jednorazowego użytku​​​​.

Stawki podatkowe

Podatek zostanie naliczony z różnymi stawkami w zależności od rodzaju produktu. Na przykład, za kubki na napoje opłata wyniesie 0,20 zł, a za pojemniki na żywność 0,25 zł. Te stawki mają odzwierciedlać koszt środowiskowy związany z jednorazowym użytkowaniem tych produktów​​.

Długofalowe skutki i cel

Długoterminowym celem tego podatku jest zmniejszenie zużycia plastiku jednorazowego użytku i zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Również oczekuje się, że podatek ten przyczyni się do rozwoju rynku alternatywnych, bardziej ekologicznych materiałów i produktów. Zmniejszenie ilości odpadów plastikowych ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego​​​​.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *