Nowe ograniczenia prędkości w UE – 30 km/h w terenie zabudowanym

a person holding a steering wheel

W obliczu alarmujących statystyk dotyczących ofiar śmiertelnych na drogach, Parlament Europejski podjął decyzję o zasadniczej zmianie w przepisach drogowych. Ograniczenie prędkości do 30 km/h w obszarze zabudowanym ma na celu znaczące zmniejszenie liczby wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Inicjatywa ta, będąca częścią szerszego pakietu zmian, ma również wprowadzić zerową tolerancję dla jazdy pod wpływem alkoholu oraz promować użycie technologii na rzecz bezpieczeństwa.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h w terenie zabudowanym

Parlament Europejski podjął inicjatywę mającą na celu znaczące zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej, proponując ograniczenie prędkości do 30 km/h w terenie zabudowanym. Pomysł ten wynika z dążenia do znaczącej redukcji liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, z celem osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do roku 2050. Zmiany te mają również na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, takich jak piesi i rowerzyści, na obszarach, gdzie ich obecność jest szczególnie duża.

Statystyki i motywacje wprowadzenia ograniczenia prędkości

Inicjatywa ta opiera się na danych, według których nadmierna prędkość jest przyczyną około 30% śmiertelnych wypadków drogowych. Przyjęcie ograniczenia do 30 km/h ma istotne uzasadnienie bezpieczeństwa: przy tej prędkości pieszy ma 90% szans na przeżycie w razie wypadku. Podkreśla się, że w ostatnich latach postępy w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych w UE były niewystarczające, co skutkowało nieosiągnięciem celu redukcji liczby ofiar śmiertelnych o połowę w latach 2010-2020. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski wskazuje również na potrzebę wprowadzenia zerowej tolerancji dla jazdy pod wpływem alkoholu, co ma na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Wśród dodatkowych środków zaproponowanych przez Parlament Europejski znajduje się wprowadzenie „trybu bezpiecznej jazdy” w urządzeniach mobilnych i elektronicznych kierowców, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi podczas jazdy. Ponadto, postulowane są inwestycje w infrastrukturę drogową oraz utworzenie Krajowych Funduszy Bezpieczeństwa Drogowego i Europejskiej Agencji Transportu Drogowego, mających na celu wspieranie bezpiecznego, zrównoważonego i inteligentnego transportu drogowego.

Propozycje te spotykają się z silnym poparciem w Parlamencie Europejskim, co manifestuje się w przyjęciu rezolucji dużą większością głosów. Ich realizacja ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w UE, z zamiarem drastycznego obniżenia liczby wypadków i związanych z nimi ofiar śmiertelnych​​​​.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *