„Aktywny Rodzic” – odpowiedź na kryzys demograficzny w Polsce

bed, baby, newborn

W obliczu alarmująco niskiego przyrostu naturalnego, który Polska doświadcza w ostatnich latach, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nowych inicjatyw mających na celu odwrócenie negatywnych trendów demograficznych. W tym kontekście, Aleksandra Gajewska, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapowiedziała uruchomienie programu „Aktywny Rodzic”. Program ten ma na celu wsparcie finansowe rodzin, zachęcając rodziców do powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka, jednocześnie zapewniając im wsparcie w opiece nad dzieckiem. Ta inicjatywa stanowi część szerszego planu mającego na celu przeciwdziałanie problemom demograficznym i wspieranie polityki rodzinnej w Polsce.

Kontekst demograficzny

Polska zmaga się z jednym z najpoważniejszych kryzysów demograficznych w swojej powojennej historii. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2023 roku pokazują, że liczba urodzeń spadła do 272 tys., co stanowi najniższy wynik od dziesięcioleci, z około 33 tys. mniej urodzeń niż w roku poprzednim. Sytuacja ta skłoniła władze do podjęcia działań mających na celu odwrócenie negatywnych trendów demograficznych​​.

Inicjatywa „Aktywny Rodzic”

W odpowiedzi na ten alarmujący stan, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała wprowadzenie nowego programu socjalnego „Aktywny Rodzic”. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe dla rodziców chcących powrócić do pracy po narodzinach dziecka. Program przewiduje świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie, które będzie przysługiwało rodzicom dzieci do 3. roku życia. Świadczenie ma zachęcać do aktywności zawodowej, oferując jednocześnie wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem​​​​.

Warunki programu

Aby skorzystać ze wsparcia, rodzic musi być zatrudniony na etat lub umowę zlecenie, a jego zarobki nie mogą przekraczać określonego progu. Dodatkowo, rodzice będą mieli swobodę wyboru formy opieki nad dzieckiem – czy to pod opieką członka rodziny, czy w profesjonalnej placówce opiekuńczej​​.

Działania Towarzyszące

Oprócz „Aktywnego Rodzica”, rząd planuje również powołanie Rady Polityki Rodzinnej i Demograficznej. Celem Rady będzie wypracowanie długoterminowych rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji demograficznej Polski. Wiceminister Gajewska podkreśla, że poprzednie rządy zaniedbały wiele kwestii demograficznych, w tym politykę mieszkaniową oraz bezpieczeństwo kobiet, co miało negatywny wpływ na decyzje młodych ludzi o zakładaniu rodzin​​.

Perspektywy i Oczekiwania

Wiceszefowa MRPiPS wyraża przekonanie, że programy takie jak „Aktywny Rodzic” będą skutecznie zachęcać pary do decydowania się na dzieci, adresując jedną z głównych barier – dostęp do opieki nad dziećmi. Program ma ruszyć w ostatnim kwartale bieżącego roku, co wiąże się z wysokimi oczekiwaniami co do jego wpływu na poprawę sytuacji demograficznej w Polsce​​​​.

W kontekście obecnych wyzwań demograficznych, inicjatywy takie jak „Aktywny Rodzic” i powołanie Rady Polityki Rodzinnej i Demograficznej są kluczowymi krokami w kierunku budowania przyszłości Polski, w której każda rodzina czuje się bezpiecznie i wspierana w swoich decyzjach dotyczących rodzicielstwa

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *